Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:70
Skolverket

Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:70

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:251
Ingår i SKOLFS 2012:69-84. 44 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: