Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019
Skolverket

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

22000

220 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Skolverket har reviderat sameskolans läroplan för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan m.m.

Kommer från tryck i juni.

Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 300
  • ISBN: 978-913832715-9