.
Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lsam22
 • Skola och utbildning
 • Utbildning

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lsam22

24500

245 kr (exkl. moms)

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lsam22

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lsam22

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Skolverket
 • Omfång: 264
 • Utgiven: 2022
 • ISBN/Best.nr: 978-913832779-1
 • Ämnen: Skola och utbildning
 • Taggar: Utbildning

Om publikationen

Nyheter: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen.

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022 - det finns inga övergångsregler. Detta betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Även elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen kommer att läsa enligt de ändrade kursplanerna. Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet. Då läroplanernas inledande delar har genomgått flera förändringar får läroplanerna nya förkortningar.

 • Grundskolans läroplan: Lgr22
 • Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
 • Specialskolans läroplan: Lspec22
 • Sameskolans läroplan: Lsam22