.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

22000

220 kr (exkl. moms)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Skolverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 300
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 9789138327500
 • Ämnen: Skola och utbildning

Om publikationen

I augusti-22 utkommer nya läroplaner för grundskolan. V.v. se länk till LGR22, längre ned.

Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet: Övergripande mål och riktlinjer har tillkommit, gällande fr.o.m. 1 augusti 2019.

Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen.

 • Den första delen: Skolans värdegrund och uppdrag gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
 • Den andra delen: Övergripande mål och riktlinjer gäller för grundskolan och, förutom det som handlar om betygssättning, för förskoleklassen och fritidshemmet.
 • Den tredje delen gäller för förskoleklassen.
 • Den fjärde delen för fritidshemmet
 • Den femte delen med kursplaner gäller för grundskolan.
  För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet. Kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.