Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2018
Skolverket

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2018

20000

200 kr (exkl. moms)

Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Kursplanerna i moderna språk, moderna språk kinesiska och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval har stadieindelats. Dessa kursplaner har fått kunskapskrav i årskurs 6.Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen.

  • Den första delen: Skolans värdegrund och uppdrag gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
  • Den andra delen: Övergripande mål och riktlinjer gäller för grundskolan och, förutom det som handlar om betygssättning, för förskoleklassen och fritidshemmet.
  • Den tredje delen gäller för förskoleklassen.
  • Den fjärde delen för fritidshemmet
  • Den femte delen med kursplaner gäller för grundskolan. För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet. Kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.
    För översättning till engelska, se best.nr 978-913832734-0.