Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018
Skolverket

Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018

20000

200 kr (exkl. moms)

Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Kursplaner för ämnen och ämnesområden har stadieindelats och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i fem ämnen har tillkommit.

Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar. Den första delen Skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen Övergripande mål och riktlinjer beslutas av regeringen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskola) som beslutas av Skolverket. Även kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.

För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet.

Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplanerna, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 184
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913832724-1