Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ändrade föreskrifter
Skolverket

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ändrade föreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Ändr. bilaga

Bakgrund finns bl.a. i Folkhälsoinstitutets rapport Sätt Sverige i rörelse och i Skolverket Rapport 201

Prenumerera på SKOLFS.