Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ändrade föreskrifter
Skolverket

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ändrade föreskrifter

3500

35 kr

Ändr. bilaga

Bakgrund finns bl.a. i Folkhälsoinstitutets rapport Sätt Sverige i rörelse och i Skolverket Rapport 201

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: