Lärobok i immaterialrätt
Norstedts Juridik

Lärobok i immaterialrätt

71400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

714 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Detta klassiska verk behandlar upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913920879-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samtidigt innebär den moderna utvecklingen med nät och plattformar ständigt nya utmaningar och det gäller att vara uppdaterad. Också EU-rätten har tvingat fram påtagliga förändringar av området med nya hierarkier, metoder och rättskällor. Immaterialrättsliga frågor står över huvud taget högt på den nationella, europiska och internationella dagordningen med både positiva och negativa förtecken, bl.a. i samband med kunskapsspridning, klimatförhandlingar, hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa. Den elfte upplagan av Lärobok i immaterialrätt behandlar den nationella immaterialrätten i ljuset av den europeiska och internationella utvecklingen. Den följer struktur och värderingar som funnits i tidigare upplagor, som i sin tur haft sin upprinnelse i ”Lærebog i immaterialret” (1992) av Mogens Koktvedgaard, som var professor i rättsvetenskap vid Köpenhamns universitet fram till sin död år 2003.Boken vänder sig till varje jurist som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt eller ha en pålitlig bok att slå i. Den kan med fördel användas på olika nivåer och i olika syften. Den insiktsfulla och problemorienterade framställningen liksom de många hänvisningarna till praxis och doktrin gör den till en värdefull rättskälla på området.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2017-04-05
  • Version: 11
  • ISBN: 978-913920879-2