.
Lärobok i immaterialrätt
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Lärobok i immaterialrätt

Marianne Levin, Åsa Hellstadius

Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt

78600

786 kr (exkl. moms)

Lärobok i immaterialrätt

Lärobok i immaterialrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, rätt till formgivning och design utgör liksom rättigheter till kännetecken, inklusive geografiska kvalitetsbeteckningar, centrala värden i alla företag. Samtidigt innebär den moderna och snabba tekniska utvecklingen med nät, plattformar och robotar ständigt nya utmaningar. Det gäller att vara uppdaterad. Att det behövs inte bara en, två eller några nya upplagor på 20 år, utan 13(!) säger något om förändringarnas takt och omfattning på området. De berör lagstiftning, domstolssystem, rättspraxis och omvärld.

EU-rätten tvingar till uppmärksamhet på ökad harmonisering, enhetsrätter och EU-domstolens centrala roll. Vi har på 30 år fått nya immaterialrättsliga hierarkier, metoder och rättskällor. Immaterialrättsliga frågor står, liksom innovationer, högt på den nationella, europeiska och internationella dagordningen, bl.a. i samband med kunskapsspridning, klimathantering, hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa. I denna trettonde upplaga av Lärobok i immaterialrätt behandlas den nationella immaterialrätten i första hand i belysning av rättspraxis, dels av de nya särskilda domstolarna, dels av unionsdomstolarna och dels av den nya domstolen för enhetliga patent.

Boken vänder sig till varje jurist som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt eller ha en pålitlig bok att slå i. Den insiktsfulla och problemorienterade framställningen liksom de många hänvisningarna till praxis och doktrin gör den till en värdefull rättskälla på området.