.
Lärobok i immaterialrätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt

Lärobok i immaterialrätt

Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt

74300

743 kr (exkl. moms)

Lärobok i immaterialrätt

Lärobok i immaterialrätt

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 12
 • Omfång: 662
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139208792
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt
 • Författare: Marianne Levin, Åsa Hellstadius

Om boken

Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, inklusive kvalitetsbeteckningar, utgör centrala värden i alla företag. Samtidigt innebär den moderna tekniska utvecklingen med nät, plattformar och robotar ständigt nya utmaningar. Det gäller att vara uppdaterad.EU-rätten tvingar till uppmärksamhet på ökad harmonisering, enhetsrätter och EU-domstolens centrala roll, som innebär nya hierarkier, metoder och rättskällor. Immaterialrättsliga frågor, inklusive innovationer, står högt på den nationella, europeiska och internationella dagordningen, bl.a. i samband med kunskapsspridning, klimatförhandlingar, hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa.I denna tolfte upplaga av Lärobok i immaterialrätt behandlas den nationella immaterialrätten även i ljuset av de nya, särskilda domstolarna på området, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Liksom tidigare understryks den nationella immaterialrättens beroende av framför allt den europeiska men även den internationella utvecklingen.Boken vänder sig till varje jurist som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt eller ha en pålitlig bok att slå i. Den kan med fördel användas på olika nivåer och i olika syften. Den insiktsfulla och problemorienterade framställningen liksom de många hänvisningarna till praxis och doktrin gör den till en värdefull rättskälla på området.