.
Larmtelefoner för hotade

Larmtelefoner för hotade

Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

15500

155 kr (exkl. moms)

Larmtelefoner för hotade

Larmtelefoner för hotade

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Som en del av skyddet för personer som lever under hot om våld kan Polisen låna ut larmtelefoner. Under 2010 vag regeringen i uppdrag till Rikspolisstyrelsen att arbeta för att stärka skyddet för dessa personer och för att detta skydd skulle bli mer enhetligt över landet. Brå:s uppdrag från regeringen har varit att följa upp polisens arbete med detta och hur larmen används och fungerar.

Rapporten visar att majoriteten av dem som har fått låna larmtelefon upplever att det har haft en stor betydelse för deras känsla av trygghet och möjlighet att kunna leva nästan som vanligt.

Brå:s undersökning visar dock att det fortfarande finns skillnader i hur polismyndigheterna runt om i landet arbetar med denna typ av skydd.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.