.
Lärare & elev

Lärare & elev

Rättsliga aspekter och etiska dilemman

23600

236 kr (exkl. moms)

Lärare & elev

Lärare & elev

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 132
 • Utgiven: 2020
 • ISBN: 9789139022251
 • Ämnen: Skola och utbildning
 • Författare: Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Om boken

LÄRARE & ELEV, en bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel kan ges:

 • En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?
 • En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?
 • En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?
 • En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?
 • En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer. Får du göra så?