.
Lärare & elev

Lärare & elev

Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Rättsliga aspekter och etiska dilemman

Produkt-id: 8078453440811
ID: P000046779

257 kr (exkl. moms)

Lärare & elev

Lärare & elev

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel kan ges:

• En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?
• En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?
• En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?
• En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?
• En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer. Får du göra så?

Related : 'P000049351'
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139027201.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046779", "primary"=>"true", "verkid"=>"FB1737D31706D69985258154003F0B104", "subject_areas"=>["Skola och utbildning"], "subtitle"=>"Rättsliga aspekter och etiska dilemman", "datechanged"=>"2024-05-13", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0493", "id"=>"25FE9121B5714C43C1257551005992E2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Wiweka", "lastname"=>"Warnling Conradson"}, {"contact_id"=>"0824", "id"=>"578514DD39892D72C12575CA00401B5D", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lena", "lastname"=>"Sandström"}, {"contact_id"=>"1675", "id"=>"D6831F96B0287BABC1257F99004C5288", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Henrik", "lastname"=>"Ahlenius"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"633", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"180", "size"=>"134", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-03-27", "publicerat_timestamp"=>1679875200, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "related_products"=>["P000049351"], "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}