Lärare & elev
Norstedts Juridik

Lärare & elev

22000

220 kr

LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.Några exempel:
 • - En elev stör genom mobilprat och läraren tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?
 • - En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska tas av i samband med gymnastik. Vad får du göra? Vad får du inte göra och varför?
 • - En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper, eller "blundar" och ser bort. Vilka skyldigheter och befogenheter har du som lärare i detta avseende?
 • - En elev vägrar att vara med på skolavslutning i kyrkan eller i ett julspel. Du kräver att eleven ska berätta varför. Är ditt agerande korrekt?
 • - En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skolblogg eller i en skoltidning och du förbjuder eleven att skriva mer. Får du göra så?WIWEKA WARNLING-NEREP är professor i offentlig rätt. Både HENRIK AHLENIUS och LENA SANDSTRÖM är doktorander vid Stockholms universitet vid Filosofiska respektive Juridiska institutionen. Samtliga är verksamma i den kurs om 2,5 högskolepoäng i juridik och filosofi som ges i lärarutbildningens kärna och som läses av alla lärarstudenter.
 • Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 130
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901916-9