Lärare & elev
Norstedts Juridik

Lärare & elev

22900

229 kr

Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel kan ges:• En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?• En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?• En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?• En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?• En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer.Får du göra så?
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 128
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913902088-2