Länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner), föreskrifter. MSBFS 2013:1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner), föreskrifter. MSBFS 2013:1

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver och ersätter MSBFS 2010:1.
Tryckt upplaga: