Länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner), föreskrifter. MSBFS 2013:1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner), föreskrifter. MSBFS 2013:1

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver och ersätter MSBFS 2010:1.
Prenumerera på MSBFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: