Länsrapport 2008
Statens folkhälsoinstitut

Länsrapport 2008

6100

61 kr (exkl. moms)

Denna rapport är en redovisning av insamlade uppgifter från kommuner och länsstyrelser om tillsynsarbetet enligt alkohol- och tobakslagen, samt uppgifter om kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.
Produktdetaljer: