Långtidsutredningen 2011. SOU 2011:11
Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2011. SOU 2011:11

28000

280 kr

Hur får man en väl fungerande arbetsmarknad?2011 års långtidsutredning sammanfattar sin analys i tretton rekommendationer. En av rekommendationerna handlar om att införa en obligatorisk a-kassa.
 • Ge arbetssökande utan a-kassa rätt att delta i ett garantiprogram med ersätting motsvarande dagens grundbelopp efter tre månaders arbetslöshet.
 • Reformera anställningsskyddet så att trösklarna mellan tidsbegränsade anställningar och tillvidareanställningar minskar.
 • Ge arbetsgivare tydligare finansiella incitament att medverka till att sjukskrivna kan återgå till den ursprungliga arbetsplatsen.
 • Reformera studiemedelssystemet så att det premierar tidigare examina från universitet och högskolor.
 • Stärk inslagen av arbetsgivarkontakter på gymnasiets yrkesinriktade utbildningar.
 • Förbättra och fördjupa den arbetsgivarinriktade förmedlingen.
 • Stärk Arbetsförmedlingens arbete med kontroll, garantier och sanktioner.
 • Parterna bör förändra sitt sätt att beräkna löneutrymmet.
 • Inför en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
 • Integrera aktivitetsstödet i arbetslöshetsförsäkringen.
 • Tydliggör jobbskatteavdraget genom att införa ett enhetligt grundavdrag.
 • Sänk de högsta marginalskatterna.
 • Förbättra integrationsinsatserna för flykting- och anhöriginvandrare.
  Projektledare: Oskar Nordström SkansSe under Relaterade produkter för Långtidsutredningens bilagor.Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
 • Produktdetaljer: