Långsiktigt stöd till det civila samhället. Ds 2018:13
Kulturdepartementet

Långsiktigt stöd till det civila samhället. Ds 2018:13

9500

95 kr (exkl. moms)

Innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i Ds:n är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.Regeringsbeslut om beställningsbemyndigande bör dock fattas efter sedvanlig prövning från fall till fall. Initiativ till att föra in ett sådant förslag tas av ansvarigt departement. Berörd myndighet kan också lämna förslag om bemyndigande i sitt budgetunderlag till regeringen.

Vidare bedöms att beslut om bidrag som riksdagen gett bemyndigande för bör fattas av beslutande myndighet så snart som möjligt efter att myndigheten fått sitt regleringsbrev där bemyndigandet framgår.

Riktlinjer för vad revision av bidrag ska omfatta bör tas fram av myndigheter som hanterar bidrag. Ytterst har respektive myndighet ansvar för att sådana riktlinjer finns, men här finns möjlighet för flera myndigheter att samarbeta när sådana riktlinjer tas fram.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 87
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:013
  • ISBN/Best.nr: 978-913824795-2
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning