.
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor. Ds 2019:15
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor. Ds 2019:15

9700

97 kr (exkl. moms)

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor. Ds 2019:15

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor. Ds 2019:15

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 145
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824956-7
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår att en nämndmyndighet vid en värdmyndighet inrättas, Myndigheten för romska frågor, och att den ska ha ett nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer. I det ingår att vara ett stöd i arbetet med att motverka antiziganism.

Den nya myndigheten ska driva verksamheten i nära kontakt med minoriteten romer, säkerställa en lokal förankring av verksamheten och att verksamheten når en lämplig geografisk spridning.Myndigheten för romska frågor ska 
 • initiera, främja och stödja åtgärder för att öka minoriteten romers egenmakt och inflytande, vari det ligger ett särskilt ansvar att stärka kvinnors samt barns och ungas egenmakt och inflytande,
 • bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället genom att genomföra olika insatser,
 • återkommande anordna en landsomfattande sammankomst där minoriteten romers organisationer, aktivister och andra sakkunniga från och företrädare för minoriteten kan mötas och diskutera för minoriteten viktiga frågor,
 • synliggöra, samla och sprida kunskap samt verka för att metoder utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering som minoriteten romer utsätts för och den påverkan som historisk rasism och diskriminering för med sig,samla och medverka till att levandegöra och sprida kunskap om minoriteten romers kultur, språk och historia samt skapa en kunskapsbank över minoriteten romers kultur, språk och historia
 • främja högtidlighållande av centrala högtidsdagar för minoriteten romer