Längre liv, längre arbetsliv. SOU 2012:28
Socialdepartementet

Längre liv, längre arbetsliv. SOU 2012:28

Förutsättningar och hinder för att arbeta längre. Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen

44700

447 kr (exkl. moms)

Åldersblindhet i stället för ålderism i arbetslivet!

En kunskapsöversikt över förutsättningarna och hindren för ett längre arbetsliv för äldre och en höjning av den faktiska pensionsåldern.
Dagens statistik visar att äldre personer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Andelen sysselsatta i åldern 55-64 års har stigit från 62 procent 1987 till 71 procent 2012. Andelen äldre som uppger att de vill arbeta efter 65 års ålder har dessutom fördubblats på tio år. Detta är några av de gynnsamma förutsättningar som talar för att höja den faktiska pensionsåldern. För att detta ska bli möjligt måste betydande hinder undanröjas. Exempel:
  • De åldersrelaterade reglerna i pensionssystemet
  • Nuvarande tjänstepensionsavtal som gynnar tidig pensionering
  • Svagt ekonomiskt utbyte för »fattigpensionärer», men även för äldre med högre inkomster
  • Ålderism: Negativa attityder till äldre och åldersdiskriminering i arbetslivet
  • Brister i äldres kunskaper och kompetens
  • Anställningsskyddet och 67-årsregeln
Särskild utredare: Ingemar Eriksson
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga: