Landsting i förändring
  • ekonomisk politik prognoser

Landsting i förändring

Bilaga 13 till Långtidsutredningen 1992. LU92

12300

123 kr (exkl. moms)

Landsting i förändring

Landsting i förändring

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 79
  • Utgiven: 1992
  • ISBN/Best.nr: 91-38-13056-4
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard

Om boken

I bilagan redovisas landstingens verksamhet och ekonomi under de gångna åren och en diskussion förs om framtidens resursbehov. Frågan gäller bl a om hälso- och sjukvårdens standard kan bibehållas utan höjning av skatter eller patientavgifter.