Landsting i förändring
Finansdepartementet

Landsting i förändring

12300

123 kr

I bilagan redovisas landstingens verksamhet och ekonomi under de gångna åren och en diskussion förs om framtidens resursbehov. Frågan gäller bl a om hälso- och sjukvårdens standard kan bibehållas utan höjning av skatter eller patientavgifter.

Produktdetaljer: