.
Lån och garantier för fler bostäder. SOU 2017:108
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Lån och garantier för fler bostäder. SOU 2017:108

Betänkande från Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering

22000

220 kr (exkl. moms)

Lån och garantier för fler bostäder. SOU 2017:108

Lån och garantier för fler bostäder. SOU 2017:108

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 387
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824731-0
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att ett bostadsprojekt ska kunna förverkligas.

Utredningens mål är att underlätta finansiering av bostadsprojekt utan att bidra till oansvarig riskhantering. En annan övergripande målsättning är att undvika krångliga regler och så långt det går samordna regler för föreslagna åtgärder sinsemellan och med närliggande regelverk. Därför presenterar man förslag som rör bl.a.:
 • Stabil tillgång till finansieringsstöd inför sämre tider
 • Kompletterande insatser med inriktning på mindre aktörer och svagare bostadsmarknader

Särskild utredare: Susann Bard

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!