Lån och garantier för fler bostäder. SOU 2017:108
Näringsdepartementet

Lån och garantier för fler bostäder. SOU 2017:108

22000

220 kr (exkl. moms)

Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att ett bostadsprojekt ska kunna förverkligas.Utredningens mål är att underlätta finansiering av bostadsprojekt utan att bidra till oansvarig riskhantering. En annan övergripande målsättning är att undvika krångliga regler och så långt det går samordna regler för föreslagna åtgärder sinsemellan och med närliggande regelverk. Därför presenterar man förslag som rör bl.a.:
  • Stabil tillgång till finansieringsstöd inför sämre tider
  • Kompletterande insatser med inriktning på mindre aktörer och svagare bostadsmarknader
Särskild utredare: Susann Bard
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!