Lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, föreskrifter
Naturvårdsverket

Lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Föreskrifter från Naturvårdsverket med stöd av 30 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
Tryckt upplaga: