Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.;
Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

6300

63 kr (exkl. moms)

Beslut om översättningar av namn på nya monografier.
Tryckt upplaga: