Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.;
  • Europafarmakopén
  • Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

6300

63 kr (exkl. moms)

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Läkemedelsverkets kungörelse om ikraftträdande av Supplement 6.1 till sjätte utgåvan av Europafarmakopén m.m.;

Om boken

Beslut om översättningar av namn på nya monografier.