Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., föreskrifter och allmänna råd
  • Hälso & sjukvard

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., föreskrifter och allmänna råd

1770

18 kr (exkl. moms)

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., föreskrifter och allmänna råd

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., föreskrifter och allmänna råd

Om boken

6 § ändrad genom LVFS 2005:9.