Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
  • Hälso & sjukvard

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Om publikationen

Ändring av LVFS 1998:4.