Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
  • apotek
  • lvfs 1998:4
  • LVFS 2005:9
  • läkemedel
  • sjukhus

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Om boken

Ändring av LVFS 1998:4.