Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
Läkemedelsverket

Läkemedelsförsörjningen till den slutna vården genom sjukhusapotek m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 1998:4.
Tryckt upplaga: