Lagliga vägar för att söka asyl i EU. SOU 2017:103
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Lagliga vägar för att söka asyl i EU. SOU 2017:103

Betänkande från Utredningen om lagliga asylvägar

22000

220 kr (exkl. moms)

Lagliga vägar för att söka asyl i EU. SOU 2017:103

Lagliga vägar för att söka asyl i EU. SOU 2017:103

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 285
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:103
 • ISBN/Best.nr: 978-913824725-9
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Utredningens sammanfattande bedömning är följande:
 • Det finns stöd i fördragen för en EU-rättsakt om inresetillstånd för asyländamål. Kommissionen bör undersöka om det är möjligt att presentera ett sådant förslag, som ett komplement till vidarebosättning och spontana asylansökningar. Inresetillstånd för att söka asyl avses, till skillnad från dagens vidarebosättning, vara ett ansökningsförfarande.
 • Sverige bör se positivt på att andra medlemsstater inrättar humanitära mottagningsprogram och privata/ideella sponsorprogram som komplement till vidarebosättning och spontana asylansökningar, men inte verka för tvingande regler om sådana förfaranden inom EU. Privata/ideella sponsorprogram bedöms inte kunna fungera optimalt i Sverige.
 • Sverige bör inte verka för införandet av EU-regler om ett asylförfarande direkt vid utlandsmyndigheter. Nackdelarna med ett sådant förfarande vore betydande, både för enskilda och för medlemsstaternas utlandsmyndigheter.

Särskild utredare: Maria Ferm

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!