Lagliga vägar för att söka asyl i EU
Justitiedepartementet

Lagliga vägar för att söka asyl i EU

8000

80 kr

En särskild utredare ska analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. Utredaren ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. En sådan laglig väg kan exempelvis skapas genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.
Produktdetaljer: