.
Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning

Charlotte Andersson, Emil Andersson

Hyresnämndens praxis

0
Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? I vilka fall tillåts ett lägenhetsbyte när hyresgästen genom bytet får en väsentligt förbättrad boendestandard? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning?

Denna fjärde upplaga av Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning innehåller en omfattande analys av aktuell praxis i hyresnämnderna. Över 250 beslut från landets åtta hyresnämnder sammanfattas och kommenteras. Besluten avser lägenhetsbyten (hyresrätt) och andrahandsuthyrning (hyresrätt och bostadsrätt). Numera får hyresnämnden tillåta att dessa beslut överklagas till Svea hovrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen. Samtliga sådana avgöranden från hovrätten refereras i boken. Även hyresnämndernas och hovrättens verksamhet, bevisbördefrågor samt uppsägning av hyresavtal behandlas. Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning vänder sig till hyresnämnder, hyresvärdar, hyresgäster, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar.