Lagen omoffentlig upphandling
Norstedts Juridik

Lagen omoffentlig upphandling

150800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,508 kr (exkl. moms)

Boken är en ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis. Nyheter i denna andra upplaga är:· En analys av senaste rättspraxis och den senaste upphandlingsrättsliga lagstiftningen· Tydligare koppling av reglerna till 2014 års upphandlingsdirektiv · En början till en utökad avtalsrättslig analys av upphandlade avtal
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Boken är en ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis. Nyheter i denna andra upplaga är:· En analys av senaste rättspraxis och den senaste upphandlingsrättsliga lagstiftningen· Tydligare koppling av reglerna till 2014 års upphandlingsdirektiv · En början till en utökad avtalsrättslig analys av upphandlade avtal
Digital upplaga: