Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)
 • Offentlig rätt
 • Offentlig upphandling
 • Förvaltningsrätt

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)

En kommentar

0
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2015
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt

Om boken

En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Vidare innehålelr den kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag. Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.