.
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)
  • Offentlig rätt
  • Offentlig upphandling
  • Förvaltningsrätt

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)

Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Henrik Willquist, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper

En kommentar

0
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Vidare innehålelr den kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag. Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.