.
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)
  • Offentlig rätt
  • Offentlig upphandling
  • Förvaltningsrätt

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)

En kommentar

162000

1.620 kr (exkl. moms)

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi , transporter och posttjänster (LUF)

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU.Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Vidare innehålelr den kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag. Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.