.
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Offentlig upphandling

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist, Kristoffer Sällfors

En kommentar

0
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Här behandlas bestämmelserna i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.