.
Lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter
  • Socialrätt

Lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Stefan Lundin

Kommentarer och rättsfall

51000

510 kr (exkl. moms)

Lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 378
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139027171
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Stefan Lundin

Om boken

Denna lagkommentar omfattar lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Paragraf för paragraf gås igenom och förklaras utifrån förarbeten och med hänvisningar till annan relevant lagstiftning. Innehållet i förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter och förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter redovisas vid aktuella lagrum. Där så är lämpligt hänvisas även till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter trädde i huvudsakliga delar i kraft den 1 augusti 2022 och vissa bestämmelser i lagen träder i kraft först den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. Kommentarerna till denna lag är helt nya för denna upplaga.

När det gäller lagen om tobak och liknande produkter har det skett uppdateringar och omarbetningar av texten med anledning av ett större antal lagändringar som trädde i kraft under 2022. Domstolspraxis med anknytning till lagen om tobak och liknande produkter har utvidgats och kompletterats med ett 20-tal nya rättsfallsreferat.

Boken riktar sig främst till jurister, handläggare och beslutsfattare vid myndigheter, utbildningsanordnare och företag som bedriver verksamhet med koppling till tobaksvaror, elektroniska cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter eller andra produkter som omfattas av de aktuella lagarna. Men även andra som av något skäl kan tänkas komma i kontakt med de aktuella regelverken och frågor om tolkning och tillämpning av dem bör kunna ha nytta av den.