.
Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Hases Per Sjöblom
66700

667 kr (exkl. moms)

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 230
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Lexino
  • ISBN: 9789176105467
  • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Författare: Hases Per Sjöblom

Om boken

Detta är en kommentar till de enskilda bestämmelserna i lagen (1984: 404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. För varje paragraf redovisas kortfattat dels innehållet, viktigare rättsfall, motivuttalanden och annat av betydelse. Vidare beskrivs hur reglerna samverkar med varandra. Boken ger en övergripande förståelse för ett inte helt lättillgängligt regelverk, samtidigt som författaren går på djupet med de tolkningsproblem som lagen erbjuder. Hases Per Sjöblom är i dag ordförande och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen. Han har tidigare varit departementsråd på Skatt- och tullavdelningen på Finansdepartementet, generaldirektör på Lotteriinspektionen och lagman på Förvaltningsrätten i Umeå. Tack vare sin breda kompetens på skatteområdet har Hases Per Sjöblom varit ordförande i ett antal skatteutredningar, senast avslutade uppdrag var i Bostadsbeskattningsutredningen.