Lagen om skydd för företagshemligheter
Norstedts Juridik

Lagen om skydd för företagshemligheter

136700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,367 kr

Författare:
Reinhold Fahlbeck
Boken behandlar lagen om skydd för företagshemligheter. Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Denna reviderade och kraftigt utökade upplaga lyfter fram såväl sekretess- som i synnerhet konkurrensklausuler, både mellan näringsidkare och i anställningsförhållanden. Nytt är att alternativa begränsningar behandlas ingående t.ex. medarbetar-, kund- och värvningsklausuler. Dessutom diskuteras vitesförbud samt franchise- och bemanningsföretag och deras anställda. Till nyheterna hör vidare frågor rörande bevisanskaffning och bevisbörda, t.ex. omvänd eller delad bevisbörda i mål om angrepp på företagshemligheter. Gemensamma företagshemligheter är ytterligare ett moment som behandlas. Omfattande ny praxis redovisas och analyseras.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Reinhold Fahlbeck
Boken behandlar lagen om skydd för företagshemligheter. Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Denna reviderade och kraftigt utökade upplaga lyfter fram såväl sekretess- som i synnerhet konkurrensklausuler, både mellan näringsidkare och i anställningsförhållanden. Nytt är att alternativa begränsningar behandlas ingående t.ex. medarbetar-, kund- och värvningsklausuler. Dessutom diskuteras vitesförbud samt franchise- och bemanningsföretag och deras anställda. Till nyheterna hör vidare frågor rörande bevisanskaffning och bevisbörda, t.ex. omvänd eller delad bevisbörda i mål om angrepp på företagshemligheter. Gemensamma företagshemligheter är ytterligare ett moment som behandlas. Omfattande ny praxis redovisas och analyseras.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: