Lagen om skuldebrev m.m.
  • Förmögenhetsrätt

Lagen om skuldebrev m.m.

En kommentar

0
Lagen om skuldebrev m.m.
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Digital lagkommentar
  • Upplaga: 4A
  • Utgiven: 2021
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:

Om boken

Kommentaren till Köplagen behandlar främst reglerna i köplagen (1990:931). I boken görs dock många jämförelser med reglerna i internationella köplagen, CISG, och motsvarande regler om köp i Danmark, Finland och Norge. Förra upplagan i bokform gavs ut 2019. I den nu föreliggande reviderade elektroniska upplagan har nyheter i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur i Sverige och övriga Norden sedan förra upplagan i görligaste mån beaktats. Ambitionen har varit att beakta material som har getts ut före sista juni 2021.