.
Lagen om skuldebrev m.m.
  • Förmögenhetsrätt

Lagen om skuldebrev m.m.

Gösta Walin, Johnny Herre

En kommentar

Produkt-id: 7027961233574
ID: P000043599
Lagen om skuldebrev m.m.
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Kommentaren till Köplagen behandlar främst reglerna i köplagen (1990:931). I boken görs dock många jämförelser med reglerna i internationella köplagen, CISG, och motsvarande regler om köp i Danmark, Finland och Norge. Förra upplagan i bokform gavs ut 2019. I den nu föreliggande reviderade elektroniska upplagan har nyheter i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur i Sverige och övriga Norden sedan förra upplagan i görligaste mån beaktats. Ambitionen har varit att beakta material som har getts ut före sista juni 2021.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020646.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000043599", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F4500476E544", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1713", "id"=>"DDDB3064674C80ECC125752E003F14DC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gösta", "lastname"=>"Walin"}, {"contact_id"=>"0849", "id"=>"5C815C4F6DEF9B6CC125753E002A748F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johnny", "lastname"=>"Herre"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2018.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139313403", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4A", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-09-13", "publicerat_timestamp"=>1631491200}