Lagen om skiljeförfarande
  • Straffrätt & Rättsväsen

Lagen om skiljeförfarande

En kommentar

83500

835 kr (exkl. moms)

Lagen om skiljeförfarande

Lagen om skiljeförfarande

Om boken

På traditionellt vis kommenteras bestämmelserna om skiljeförfarande och viss anknytande lagstiftning: reglerna i utsökningsbalken om verkställighet av skiljedomar och nyheterna i sekretesslagen om bevisupptagning åt skiljenämnder som sker vid domstol. Lagen om skiljeförfarande bygger på många punkter på principer som varit vägledande redan tidigare. Därför har inte äldre förarbeten och praxis förlorat all betydelse.