.
Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
 • Hälsa och sjukvård
 • Socialrätt
 • Hälso och sjukvård
 • Sociala frågor

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Manólis Nymark

En kommentar

0
Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2023
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Socialrätt
 • Taggar: Hälso och sjukvård, Sociala frågor
 • Författare: Manólis Nymark

Om boken

För att möjliggöra utbyte av information mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten om enskilda som är föremål för vård och insatser från båda verksamheterna trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i kraft den 1 januari 2023.

Lagen ersätter de bestämmelser om sammanhållen journalföring mellan vårdgivare som fanns i patientdatalagen. Den innehåller även nya bestämmelser rörande de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att vårdgivare och omsorgsgivare med stöd av lagen, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får ha tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare under vissa givna premisser.

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – en kommentar innehåller paragrafvisa kommentarer till den nya lagen. Den behandlar också sekretess i anknytning till lagens bestämmelser och beaktar den praxis från domstolarna och Integritetsskyddsmyndigheten som har utvecklats kring sammanhållen journalföring.

Kommentaren riktar sig till dataskyddsjurister, dataskyddsombud, verksamhets- och förvaltningschefer, vård- och omsorgspersonal, administratörer, verksamhetsutvecklare, politiker, systemarkitekter och andra yrkesgrupper som i sin verksamhet konfronteras med frågor om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt tekniska och organisatoriska lösningar för att åstadkomma ett sådant system.