Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)
Thomson Reuters

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

34900

349 kr (exkl. moms)

Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”). I denna bok kommenteras LUA.