.
Lagen om offentlig upphandling
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling

Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist

En kommentar

160700

1.607 kr (exkl. moms)

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.