.
Lagen om offentlig anställning
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Lagen om offentlig anställning

Karl Pfeifer

En kommentar

Produkt-id: 4335693332524
ID: S-932AC30E7D06D68585258124003A4E
Lagen om offentlig anställning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139116080.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-932AC30E7D06D68585258124003A4E", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-932AC30E7D06D68585258124003A4EF4", "verkid"=>"932AC30E7D06D68585258124003A4E901", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1838", "id"=>"F0C7BC4BC136CBC8C125811D0032F768", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Karl", "lastname"=>"Pfeifer"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139116080", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-03-18", "publicerat_timestamp"=>1552867200}