Lagen om offentlig anställning
Norstedts Juridik

Lagen om offentlig anställning

En kommentar

48600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

486 kr (exkl. moms)

Författare:
Karl Pfeifer

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Karl Pfeifer
Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m.
Målgrupp
Human Resources, Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: