.
Lagen om offentlig anställning
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Lagen om offentlig anställning

Karl Pfeifer

En kommentar

55100

551 kr (exkl. moms)

Lagen om offentlig anställning

Lagen om offentlig anställning

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m.