Lagen om offentlig anställning
Norstedts Juridik

Lagen om offentlig anställning

En kommentar

46700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

467 kr (exkl. moms)

Författare:
Karl Pfeifer
Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statliga
kollektivavtal, m.m.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Karl Pfeifer
Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statliga
kollektivavtal, m.m.
Målgrupp
Juridiska, Human Resources, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: