Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet
Norstedts Juridik

Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Lagen om marknadsmissbruk har central betydelse för normbildningen på definansiella marknaderna. Det är genom insiderförbudet och förbudet mototillbörlig marknadspåverkan som yttergränserna i princip anges förinformationsanvändningen på dessa marknader. Eftersom det inte sällan ärförenat med betydande svårigheter att fastställa hur gränsen mellan dettillåtna och förbjudna skall dras vid handel på de finansiella marknadernakommenteras lagen utförligt och den bakomliggande rättsutvecklingen ochsamtliga rättsliga avgörande analyseras ingående. Lagen om anmälningsskyldighet har även den stor praktisk betydelse och kommenterasdärför också utförligt.

Digital utgåva: