.
Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
  • Straffrätt
  • Processrätt
  • EU-rätt
  • Ordning och säkerhet

Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder

Niklas Dahlgren

En kommentar

0
Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna lagkommentar ger författaren en detaljerad bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Kommentaren innehåller en mängd intressanta rättsfall och den är uppdaterad med de lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2018 (SFS 2018:408).