Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
Wolters Kluwer

Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder

58600

586 kr (exkl. moms)

I denna lagkommentar ges en uttömmande bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.