Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
Wolters Kluwer

Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder

En kommentar

60400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

604 kr (exkl. moms)

Författare:
Niklas Dahlgren
I denna lagkommentar ges en uttömmande bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Niklas Dahlgren
I denna lagkommentar ger författaren en detaljerad bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Kommentaren innehåller en mängd intressanta rättsfall och den är uppdaterad med de lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2018 (SFS 2018:408).
Målgrupp
Juridiska, Övrigt
Digital upplaga: