Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Norstedts Juridik

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

48600

486 kr (exkl. moms)

Med lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt införs ett särskilt regelverk för den kollektiva rättighetsförvaltningen i Sverige. Lagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv vars övergripande syfte är att den kollektiva rättighetsförvaltningen ska fungera väl inom EU och att gränsöverskridande licensiering av musik ska underlättas. Sverige hör till de medlemsstater där en reglering som motsvarar direktivet tidigare inte har funnits alls eller endast i begränsad utsträckning. Lagen innebär därför att de rättsliga förutsättningarna för att bedriva kollektiv förvaltning förändras i flera avseenden.Denna lagkommentar innehåller en genomgång av lagens bestämmelser som till största del baserar sig på förarbetena och EU-direktivet.